Laboratória OMV a ich vybavenie

Späť na výskum

Laboratórium trhacej techniky:

Laboratórium pracovného prostredia:

Laboratórium a výskumná hala geomechaniky

 • Lisy na ťahové a tlakové skúšky hornín a stavebných materiálov (5t, 60t, 500t)
 • Triaxiálne zariadenie na tlakové skúšky hornín
 • Stojanová vŕtačka na prípravu vzoriek
 • Rezačka Minosecar na prípravu vzoriek
 • Mobilná vŕtačka Hilti HD 160
 • Kompletné vybavenie pre stanovenie fyzikálno mechanických vlastností hornín
 • Brúska na prípravu vzoriek
 • Krabicový prístroj na šmykovú skúšku zemín
 • Oedometre
 • Brinnelov prístroj
 • Laboratórne váhy
 • Casagrandeho prístroj, Vasiljevov kužeľ
 • Zariadenie pre stanovenie abrazivity hornín
 • Sušička
 • Mraznička
 • Digitálne odchýlkomery, odchýlkomery
 • Dynamometre
 • Výpočtová technika – PC 3ks, počítačová štruktúrovaná sieť, pripojenie na internet
 • Programové vybavenie: DIGIMATIC, STB, GEM 22, FLAC 3D

Laboratórium inžinierskej seizmiky:

 • prezentačné panely výrobcov trhacej techniky
 • atrapy používaných prostriedkov trhacej techniky
 • ultrazvuková aparatúra pre posudzovanie seizmických účinkov pri trhacích prácach a na identifikáciu porušenosti horninového prostredia
 • Výpočtová technika: PC 1ks, počítačová štruktúrovaná sieť, pripojenie na internet
ZdieľaťShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn