doc. Ing. Erika Škvareková, PhD. – profil

Späť na pracovnikov

Absolvovala Vysokú školu technickú  v Košiciach, Fakulta Strojnícka, v roku 1985. Po ukončení štúdia pracovala ako konštruktér v štátnom podniku. Od roku 1997 do 2001 pracovala ako výskumný pracovník na Fakulte BERG, (Skúšobňa oceľových lán). Od roku 2001 pracuje ako odborný asistent na študijnom programe „Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle“. Vyučuje technické predmety so zameraním na technické kreslenie, stroje a zariadenia na prepravu zemného plynu a ropy a životné prostredie. V roku 2003 ukončila doktorandské štúdium v odbore: „Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie“.Od roku 2006 zapísaná do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie.V súčasnosti sa zaoberá geologickým prieskumom zameraným na zisťovanie environmentálnej záťaže.

In 1985 graduation from the Technical University in Košice at the Faculty of Mechanical Engineering. After graduation she works as mechanical design engineer. Between 1997 to 2001she worked as a researcher at the Faculty BERG ( Trial Steel Wire Rope). Since 2001 she is working as assistant profesor, teaching technical drawing, machinery and equipment for natural gas, oil and the environment. In 2003 she completed doctoral studies in the field of Mining Mechanization and deap drilling at BERG Faculty, The Technical University of Košice. At the present participants in geological research aimed at detecting environmental burden.

ZdieľaťShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn