Ing. Jozef Bocan, PhD. – profil

Spať na pracovníkov

Na Fakulte BERG od r. 1998 ako vedecko-výskumný pracovník. Od r. 2000 ako odborný asistent. Absolvent Baníckej fakulty VŠT v Košiciach (1983). Po ukončení štúdia nastúpil do podniku Slovenské magnezitové závody, š.p., Košice. Pracoval v závodoch Jelšava a Košice v rôznych vedúcich funkciách. V pedagogickej činnosti sa profiluje v problematike banských technológií , ich bezpečnostno-technických aspektov, ako aj príslušnej legislatívy. Mimo pedagogickej činnosti vo vedecko-výskumnej činnosti participuje na projektoch a VHČ fakulty pre prax. Je členom riešiteľského kolektívu EU grantu RFCR –CT -2013-00002 Underground Coal Gasification in operating mine and areas of high vulnerability.

V praxi získal oprávnenia strelmajstratechnického vedúceho banských odstrelov. Jeho ďalšiu odbornosť potvrdzujú osvedčenia:

  • projektant pre banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom;
  • vedúci lomu s ťažbou nad 500 tis. ton/rok ;
  • vedúci bane;
  • banský bezpečnostný technik;
  • autorizovaný bezpečnostný technik.

Je aktívnym členom Slovenskej spoločnosti pre vŕtacie a trhacie práce, kde bol aj členom prezídia. Spolupracuje s renomovanými nadnárodnými firmami z oblasti vrtnej a trhacej techniky. V súčasnosti je poverený ako zodpovedný vedúci zamestnanec za Fakultu BERG pre vydané banské oprávnenie.

 

ZdieľaťShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn