prof. Ing. Ján Pinka, Csc. – profil

Späť na praconíkov

Vysokoškolský profesor Ján Pinka sa narodil v Košiciach. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1980 na Baníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v odbore Dobývanie ložísk nerastov. Po ukončení vysokoškolského štúdia začal pracovať na Katedre ropného inžinierstva vtedajšej Baníckej fakulte TU v Košiciach , terajšej fakulte BERG TU v Košiciach, Slovenská republika.     Počas jeho doterajšej praxe napísal viac ako 260 profesionálnych publikácií, 35 vysokoškolských učebníc, týkajúcich sa hlavne geológie, inžinierskej geológie, hydrogeológie, dobývania ložísk vrtmi, prieskumného i hlbinného vŕtania.        V súčasnosti sa zaoberá hlavne problematikou prieskumnej geológie, geologický prieskumom, prieskumom v oblasť hydrogeológie, technológiami hlbinného vŕtania na ropu a zemný plyn a vyhľadávaním a projekciou v oblasti  geotermálnych zdrojoch vody. Vo svojej oblasti je považovaný za významného odborníka a osobnosť nie len na Slovensku ale aj v zahraničí.

Professor Pinka was born in Košice, Slovakia. He finished his university studies at the Technical University of Košice in 1980. After finishing his studies he started to work in the Department of Petroleum Engineering at the Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies, Technical University Košice, Slovakia. He has contributed in more than 260 professional publications concerning prospecting for geology, engineering geology, hydrogeology, borehole mining and for core drilling and deep hole drilling technology. Recently he works in the area of hydrogeological, geothermal and oil and gas wellbore construction as well as wellbore construction for geological prospecting. He has the reputation as an expert in his profession not only in Slovakia but also abroad.

 

 

 

ZdieľaťShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn