Zoznam pracovníkov

Vedúci oddelenia

sofrankodoc.Ing. Marian Šofranko, PhD. – profil

Park Komenského 19, č.d. 103
E-mail: marian.sofranko@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2955
Konzultačné hodiny: Pondelok 10:00 – 11:30

 

Pracovníci

prof. Ing. Viliam Bauer, Csc. – profil

Park Komenského 19, č.d. 72
E-mail: viliam.bauer@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2981
Konzultačné hodiny:

 

pinkaprof. Ing. Ján Pinka, Csc. – profil

Park Komenského 19, č.d. 108
E-mail: jan.pinka@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3150
Konzultačné hodiny: Štvrtok 9:00 – 10:30

 

cechdoc. Ing. Jozef Čech, Csc. – profil

Park Komenského 19, č.d. 102
E-mail: jozef.cech@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2954
Konzultačné hodiny: Streda 10:00 – 12:00

 

durove   doc. Ing. Juraj Ďurove, PhD. – profil

Park Komenského 19, č.d. 105
E-mail: juraj.durove@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2952
Konzultačné hodiny:

 

Profil-300x300doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. – profil

Park Komenského 14, č.d. 23
E-mail: pavel.peterka@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2816
Konzultačné hodiny:

 

bocanIng. Jozef Bocan, PhD. – profil

Park Komenského 19, č.d. 107
E-mail: jozef.bocan@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2953
Konzultačné hodiny:

 

gressovaIng. Iveta Janočková, PhD. – profil

Park Komenského 19, č.d. 109
E-mail: iveta.janockova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2850
Konzultačné hodiny:

 

sidorovaIng. Marina Sidorová, PhD. – profil

Park Komenského 19, č.d. 110
E-mail: marina.sidorova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3148
Konzultačné hodiny: Štvrtok 9.10-9.55

 

skvarekovadoc. Ing. Erika Škvareková, PhD. – profil

Park Komenského 19, č.d. 110
E-mail: erika.skvarekova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3148
Konzultačné hodiny: Pondelok 9.10-9.55

 

Profil-300x300Ing. Pavol Vavrek, PhD. – profil

Park Komenského 19, č.d. 105
E-mail: pavol.vavrek@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2952
Konzultačné hodiny:

 

Profil-300x300Ing. Oľga Végsöová, PhD. – profil

Park Komenského 19, č.d. 109
E-mail: olga.vegsoova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2850
Konzultačné hodiny:

 

wittenbergerdoc. Ing. Gabriel Wittenberger, PhD. – profil

Park Komenského 19, č.d. 110
E-mail: gabriel.wittenberger@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3148
Konzultačné hodiny:

 

Interní doktorandi

scan0003Ing. Peter Janič

Park Komenského 19, č.d. 104
E-mail: peter.janic@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3124
Konzultačné hodiny:

 

Profil-300x300Ing. Lucia Kucirková

Park Komenského 19, č.d. 104
E-mail: lucia.kucirkova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3124
Konzultačné hodiny:

 

Profil-300x300Ing. Jakub Zápach

Park Komenského 19, č.d. 104
E-mail: jakub.zapach@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3124
Konzultačné hodiny

 

Profil-300x300Ing. Jozef Čambal

Park Komenského 19, č.d. 104
E-mail: jozef.cambal@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3124
Konzultačné hodiny

 

Profil-300x300Ing. Ján Feher

Park Komenského 19, č.d. 104
E-mail: jan.feher@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3124
Konzultačné hodiny

ZdieľaťShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn