Výskum

Laboratória OMV a ich vybavenie

Prehľad publikačnej činnosti

Realizované vedecko-výskumné projekty:

  • Medzinárodný project: European Commission, Directorate general for research & innovation, Directorate G – Industrial technologies, G. 5 – Research fund for coal and steel, Číslo projektu: Project COGAR RFCR-CT-2013-00002, Názov projektu: „Underground Coal Gasification in operating mines and areas of hogh vulnerability“, doba riešenia projektu: 2013-2016, zodp. riešiteľ za SR: doc. Ing. Juraj Ďurove, PhD.,
  • Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Číslo projektu: APVV-0582-06, Nazov projektu: „Podzemné splyňovanie uhlia termickým rozkladom“, doba riešenia projektu: 2007-2010, zodp. riešiteľ: prof. Ing. Karol Kostúr, CSc.,
  • Grantová agentúra VEGA, projekt č. 1/1206/12 „Výskum banského prostredia pre vytvorenie metodiky zavádzania moderných techník a technológií zvyšujúcich bezpečnosť prevádzky“, doba riešenia: 2012-2014, zodp. riešiteľ: Ing. Marian Šofranko, PhD.
  • Grantová agentúra VEGA, projekt č. 1/0962/11 „Výskum možnosti nedeštruktívneho skúšania prechodu oceľového lana do koncovky pomocou magnetických rozptylových tokov.“, doba riešenia: 2011-2013, zodp. riešiteľ: doc. Ing. Pavel Peterka, PhD.
  • Grantová agentúra VEGA, projekt č. 1/0370/10 „Skúmanie vplyvov technológií podzemného splyňovania uhlia na životné prostredie v podmienkach Slovenska.“, doba riešenia: 2010-2011, zodp. riešiteľ: Ing. Erika Škvareková, PhD.
  • Grantová agentúra VEGA, projekt č. 1/0415/09 „Výskum technológií hlbinného dobývania uránových ložísk vo vzťahu k bezpečnosti a životnému prostrediu.“, doba riešenia: 2009-2011, zodp. riešiteľ: prof. Ing. Viliam Bauer, PhD.,
  • Grantová agentúra VEGA, projekt č. 1/0447/08 „Analýza stability a napätosti vnútroblokových pilierov výstupkového dobývania na magnezitových ložiskách“, doba riešenia: 2008-2010, zodp. riešiteľ: Ing. Pavol Vavrek, PhD.,
  • Grantová agentúra VEGA, projekt č. 1/0467/08 „Výskum stability horninového masívu pri podzemnej ťažbe hnedého uhlia z hľadiska zvýšenia bezpečnosti a ochrany baníkov pri práci.“, doba riešenia: 2008-2010, zodp. riešiteľ: doc. Ing. Juraj Ďurove, PhD.,
  • Grantová agentúra VEGA, projekt č. 1/3304/06 „Výskum a analýza rizikových procesov v podzemných.priestoroch opustených baní..“, doba riešenia: 2006-2008, zodp. riešiteľ: prof. Ing. Viliam Bauer, PhD.
ZdieľaťShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn