Študijné programy

V prvom stupni 3-ročné bakalárske štúdium (titul Bc.):

Baníctvo a geotechnika

Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle

Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

V druhom stupni 2-ročné inžinierske štúdium (titul Ing.):

Technológie baníctva a tunelárstva

Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle

Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

V treťom stupni 3-ročné doktorandské štúdium (titul PhD.):

Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie

Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie

ZdieľaťShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn