O nás

Oddelenie montánnych vied je pracoviskom, ktoré sa zaoberá vzdelávaním a výskumom v oblastiach:

 • získavania surovín,
 • výstavby a využitia tunelov a iných podzemných diel,
 • ropného inžinierstva,
 • záchranárstva,
 • požiarnictva,
 • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Oddelenie montánnych vied vzniklo spojením 2 bývalých katedier:

 • Katedra dobývania ložísk a geotechniky
 • Katedra ropného inžinierstva

Organizačne je začlenené na Ústave zemských zdrojov, Fakulty BERG, Technickej univerzity v Košiciach.

Hlavným poslaním oddelenia je zabezpečiť vzdelávanie študentov internou aj externou formou v oblasti:

 • získavania surovín, výstavby a využitia podzemných diel

(ŠP bc. štúdia – Baníctvo a geotechnika, ŠP ing. štúdia – Technológie baníctva a tunelárstva)

 • ropného inžinierstva

(ŠP bc. aj ing. štúdia – Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle),

 • záchranárstva, požiarnictva a BOZP

(ŠP bc. aj ing. štúdia – Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika).

Súčasťou tohto vzdelávania sú aj študijné programy doktorandského štúdia:

ZdieľaťShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn