Kontakt

doc. Ing. Marian Šofranko, PhD.
vedúci Oddelenia montánnych vied

TU v Košiciach
Fakulta BERG Ústav zemských zdrojov
Park Komenského 19
č.dv. 103
042 00 Košice
Tel.: +42155 / 602 2955
Fax: +42155 / 602 2957
Email: Marian.Sofranko@tuke.sk

doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
riaditeľ Ústavu zemských zdrojov
Park Komenského 19
tel.: +421-55-602 2993
e-mail: dusan.kudelas@tuke.sk

Dekanát fakulty:

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Letná 9, blok A, 2. posch.
042 00 Košice

telefón – ústredňa:
+421-55-602 1111

sekretariát dekana:
+421-55-633 0018
 +421-55-602 2025
fax:+421-55-633 6618
ZdieľaťShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn