Pracovná ponuka pre absolventov

Pracovná ponuka pre absolventov ŠP Technológie baníctva a tunelárstva od firmy ALAS SLOVAKIA, s.r.o.. Ide o najväčšiu firmu v oblasti ťažby a spracovania kameniva v SR. Zároveň firma ponúka aj možnosť odbornej praxe pre našich študentov. V prípade záujmu kontaktujte Ing. Mariana Šofranka, PhD.
http://www.alas.sk

ALAS Slovakia
Spoločnosť, ktorá ako prvá na Slovensku použila v názve „ALAS“ bola založená v roku 1992 pod názvom Alas – štrkové a betónové závody s.r.o., Bratislava. Zakladateľom bola rakúska firma Alas-Kieswerke GmbH. Viedeň. Bol to spoločný podnik výrobcu štrkopieskov Asamer Hufnagl a stavebnej spoločnosti Alp…
ALAS.SK|OD ERA, WWW.ERA.SK