Harmonogram zápisov na ak.r.2015/2016

Zápis študentov podľa harmonogramu zápisov na akademický rok 2015/2016

BaG 3. ročník Bc.         9.9.2015 o 8:30 v miestnosti P-24

TBaT 2. ročník Ing.      7.9.2015 o 9:30 v miestnosti P-24

 

TNPP 2. ročník Bc.      4.9.2015 o 9:00 v miestnosti P-24

TNPP 3. ročník Bc.      11.9.2015 o 10:30 v miestnosti P-24

TNPP 2. ročník Ing.     8.9.2015 o 9:30 v miestnosti P-24

 

ZPBT 2. ročník Bc.       4.9.2015 o 10:15 v miestnosti P-24

ZPBT 3. ročník Bc.       11.9.2015 o 9:30 v miestnosti P-24

ZPBT 2.ročník Ing        8.9.2015 o 10:30 v miestnosti P-24