Fakulta BERG sa stala partnerom MH SR a MŽP SR v oblasti nerastných surovín

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach sa stala strategickým partnerom v oblasti vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelania v oblasti nerastných surovín a tiež partnerom pri tvorbe koncepčných a plánovacích dokumentov pre oblasť nerastných surovín a energetiky.

Viac informácií TU.